Coach Beeldend traject

Relatietekening

* Nieuw*   Ook (deels) e-coaching mogelijk.

Bij een  Coach Beeldend traject begeleid ik je graag op weg naar je doel. Dat kan een persoonlijk doel zijn of een doel op bijvoorbeeld je werk. 

Je werkt meestal individueel, maar het is ook mogelijk om als partners of collega´s samen een coachtraject in te zetten. Relatiecoaching (tekening hierboven) en teambuilding zijn daar voorbeelden van.

Bij al deze vormen van Beeldend Coachen krijg je door het tekenen en de beelden die je maakt, steeds meer zicht op je doel en op de kracht en zwakte die daarbij een rol spelen. Je komt  sneller dan met alleen praten bij de kern van je doel. Zowel informatie uit het bewuste als het onbewuste wordt zichtbaar en praktisch toepasbaar. Het tekenen levert vaak een verrassend andere kijk op.

In 6 tot 8 sessie van drie kwartier zet je een aantal praktische stappen richting je doel.(Eventueel is het mogelijk twee sessies achter elkaar te doen.)

In overleg bied ik ook e-caoching aan met een speciaal programma voor als je coach of therapeut bent en wat meer wilt ervaren van het werken met tekeningen.

Waar we bij de langere sessies bij de tekentherapie uitgaan van een hulpvraag en terugkijken in je biografie, gaat een Coach Beeldendtraject uit van je doel. Wat wil je bereiken en wat levert je dat op? En wat is daar voor nodig. Gericht op het hier en nu en de toekomst. 

 

Wat gebeurt er in een Coach Beeldend sessie?

  • We gaan aan de slag met het beschrijven van je doel, wat doe je al? Wat is er nog nodig om dat doel te bereiken? 
  • Dan ga je aan het werk met korte tekenopdrachten waarbij je je doel en wat daar bij komt kijken gaat verbeelden. Er is daarvoor verschillend materiaal beschikbaar: kleurpotloden, (olie)pastelkrijt, wasblokjes, verf, ecoline, klei, collagemateriaal.
  • Samen bekijken we het gemaakte werk en stellen er vragen over. 
  • Hoofd, hart, lichaam en emoties zullen steeds aangesproken worden.
  • We kijken naar de sterke en minder sterke kanten in je beelden. En ook naar de uitdagingen en hulpbronnen.
  • De kracht én zwakte van je tekening vertalen we naar de praktijk en kun je gaan inzetten voor je doel. Welke persoonlijke kwaliteiten ga je inzetten en welke kun je nog ontwikkelen. En: hoe ga je dat aanpakken?
  • Thuis werk je verder met praktische  oefeningen die voor jou haalbaar zijn en we komen daar op terug in de volgende sessie.
  • De laatste sessie van een serie, zal een afrondende sessie zijn, waarbij we het traject zullen evalueren en kijken naar een eventueel vervolg.