Labyrint voor subpersonen.jpg

Je subpersonen ontmoeten in het Labyrint

Nascholing voor (Teken-) therapeuten, (Beeldend-) Coaches en Holistisch tekendocenten.

Soms roep ik mijn ikken bij elkaar
Ik heb inmiddels al een aardig reservoir
En als ik dan vraag: "He welke ik is eigenlijk waar"
"Ik, ik, ik", roepen mijn ikken dan door elkaar
En dan zwaai ik met mijn voorzittershamer
Verzoek om stilte in mijn bovenkamer
En dan geef ik met een vorstelijk gebaar
Het woord aan mijn ik van negen jaar

Dit mooie lied van Harrie Jekkers (dat nog veel meer coupletten heeft), beschrijft heel helder dat verschillende elementen onze persoonlijkheid vormen. We zijn niet een ondeelbaar, onveranderlijk, innerlijk volkomen samenhangend persoon: vele subpersoonlijkheden vormen samen onze persoonlijkheid! 

En jij mag de 'voorzitter' zijn!
Dat is soms best lastig, vooral als je subpersonen het niet eens zijn, of juist helemaal eens zijn en een ‘bondje’ sluiten (zoals bijvoorbeeld de ‘Perfectionist ‘en de ‘ Harde werker’)!

Al die deel- (of sub-) persoonlijkheden, blijven macht over ons houden totdat ze erkend en geaccepteerd worden. Ze maken deel uit van onszelf, we zijn ze niet! Als we ons er mee identificeren, dan laten we ons leven hierdoor vergiftigen. Ze kunnen je flink tegenwerken, maar ook helpen!

Door ze te tekenen en te ontmoeten in het labyrint, kunnen we ze beter herkennen, zichtbaar maken, ordenen, erkennen én degene worden die ze bestuurt.

Je gaat aan de slag met een eigen doel en door alle stappen zelf te ervaren, leer je in deze workshop:

  • over de theoretische achtergrond van de subpersonen, de wil en de bewustzijnslagen die in psychosynthese benoemd worden;
  • hoe je teken- en schrijfopdrachten geeft om je subpersonen te leren kennen en te tekenen;
  • de tekentaal en kracht/zwakte van de tekeningen van de subpersonen bekijken en daarbij ook het onbewuste (waar onze beelden vandaan komen) betrekken;
  • het labyrint tekenen, leggen en gebruiken om een opstelling van je subpersonen te maken en ze te ontmoeten op weg naar je doel in het midden;
  • manieren om om te gaan met je subpersonen en ze in te zetten voor je doel.

Je bent op 12 november 2017 van 10-17 uur harte welkom op deze speelse tekendag over subpersonen bij De Beeldernis in Zutpen.
Ale materiaal is aanwezig, neem iets mee als lunch voor bij de soep.
Kosten: € 75,00. Je krijgt een deelname certificaat.

 

 

Labyrint op Terschelling 1.jpg